Malta Company Incorporation

Založenie spoločnosti na Malte

Vaše Otázky, Naše Odpovede…
GB3 ITA3 RUS3 GER3 ROM3 EST3 PO

Prečo Malta

Kľúčovými faktormi sú jasný politický zámer vytvoriť finančné služby najväčším prispievateľom do národneho HDP, moderné, silné a široko rešpektované súdnictvo v súlade s EU smernicami, rozsiahle zmluvné schémy o dvojitom zdanení, unikátny daňový systém s významnými náhradami a daňovými úľavami a jasný flexibilný regulátor pre finančné služby so zameraním prilákať správny druh podnikania. Dostupnosť vysoko kvalifikovanej, anglicky hovoriacej pracovnej sily a cenovo priaznivé náklady vytvárajú z Malty ideálnu jurisdikciu na založenie spoločnosti.

Časovanie

Ako dlho trvá založenie spoločnosti? Spoločnosť na Malte môže byť založená v priebehu 24 hodín, v prípade, že je všetká potrebná dokumentácia zaevidovaná v Registri spoločností. Naša spoločnosť je schopná asistovať v priebehu celého procesu založenia a taktiež poskytuje profesionálne poradenstvo na zabezpečenie plynulého zriadenia spoločnosti.

Registračné poplatky

Aké sú zriaďovacie náklady? Jednorázový registračný poplatok je €245 a ročný poplatok za spoločnosť s minimálnym požadovaným akciovým kapitálom je €100. Registračný a ročný poplatok Registru spoločností sa mení na základe hodnoty akciového kapitálu spoločnosti. Spoločnosť môže byť založená s minimálnym akciovým kapitálom €1,200, z ktorého 20% musí byť plne splatených.

Dane pre spoločnosť

Aká daň sa bude vzťahovať na spoločnosť? Právnické osoby sú zdaňované daňou z príjmu vo výške 35% na zdaniteľné príjmy, a však nominálny vlastníci, ktorí nie sú rezidentami Malty sú oprávnení na vrátenie zaplatenej dane z dividend, ako je uvedené nižšie. Daň je splatná ako “celosvetový príjem”, v prípade spoločností založených a sídliacich na Malte. Spoločnosť, ktorá nie je založená a ani nesídli na Malte, a však funguje na Malte prostredníctvom pobočky, je povinná zdaniť iba zisky, ktoré vznikli na Malte.

Vrátenie daní

Aké daňové náhrady sú k dispozícii? Náhrada až do výšky 100% z odvedených dani z príjmu, môže byť k dispozícii v prípade splnenia určitých podmienok. Akcionári, ktorí nie sú rezidentami Malty, a však sú príjemcami dividend vyplácaných zo spoločnosti založenej na Malte, môžu byť oprávnení na vrátenie zaplatenj dane z dividend. Daňové náhrady sú splatné priamo od Vlády Maltskej republiky v priebehu maximálne 45 dní od vyplatenia dividend zo zdanených zdrojov a sú vyplatené na účet akcionára v ktorejkoľvek časti sveta. Daňové náhrady sú použiteľné aj v prípade ak spoločnosť pôsobí prostredníctvom zahraničnej pobočky na Malte. Daňové náhrady k dispozícii, sú:

  • Náhrada vo výške 6/7 – Vzhľadom k dosiahnutým ziskom z obchodnej činnosti, čo vedie k maximálnemu čistému zdaneniu vo výške 5%.
  • Náhrada vo výške 5/7 – Vzhľadom k ziskom plynúcim z pasívných úrokov a licenčných poplatkov, čo vedie k maximálnemu čistému zdaneniu vo výške 10%.
  • Náhrada vo výške 2/3 – K dispozícií v prípadoch, kde spoločnosť vyžaduje zamedzenie dvojitého zdanenia. Náhrada závisí od typu úľavy od dvojitého zdanenia, ktorý spoločnosť využila a je obmedzená na dane zaplatené na území Malty.
  • Náhrada vo výške 100% – Platí tam, kde sú zisky odvodené z podielového vlastníctva.

Capstone poplatky

Naše poplatky sú k dispozícií na vyžiadanie.

Kontaktujte Nás

Kontaktujte nás prostredníctvom emailu [email protected] alebo telefónu na +356 2549 6500