Malta Company Incorporation

Założenie (rejestracja) spółki na Malcie

Odpowiedzi na Państwa pytania…
GB3 ITA3 RUS3 GER3 ROM3 EST3 SLK

Dlaczego właśnie Malta?

Do kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności Malty należy zaliczyć przede wszystkim: jasno obrany kierunek polityki tego kraju, którego założeniem jest, aby udział sektora usług finansowych stał się głównym źródłem kreacji Produktu Krajowego Brutto (PKB), nowoczesny, ugruntowany oraz cieszący się poważaniem system prawny, który jest w pełni zgodny z postanowieniami dyrektyw Unii Europejskiej, szeroką sieć umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, wyjątkowy system podatkowy z możliwością skorzystania ze znaczących zwrotów oraz ulg podatkowych, a także jednolity organ nadzoru zintegrowanego nad rynkiem usług finansowych, który kładzie nacisk na przyciągnięcie odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej. To wszystko, w połączeniu z dostępnością wysoko wykwalifikowanej, posługującej się językeim angielskim siły roboczej oraz optymalnymi kosztami rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej czynią z Malty idealne miejsce do rejestracji spółek.

Ile to zajmuje?

Jak długo zajmuje założenie spółki? Spółka na Malcie może być założona nawet w zaledwie 24 godziny, pod warunkiem, że wszelkie właściwe dokumenty zostaną poprawnie złożone do Rejestru Spółek (the Registrar of Companies). Oferujemy Państwu naszą pomoc w trakcie całego procesu rejestracji spółki oraz służymy profesjonalnym doradztwem prawnym w celu zapewnienia bezproblemowego i szybkiego procesu rejestracji spółki.

Koszty rejestracji

Co składa się na koszty rejestracji? Jest to jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości €245 oraz roczna opłata w wysokości €100 za spółkę z minimalnym, dozwolonym kapitałem zakładowym. Opłata rejestracyjna oraz opłaty roczne wnoszone do Rejestru Spółek różnią się w zależności od wartości kapitału zakładowego spółki. Spółka może zostać założona, pod warunkiem, że jej minimalny kapitał zakładowy jest nie mniejszy niż €1,200, z którego 20% musi być w całości wpłacone przy inkorporacji.

Podatek (CIT)

Jaki podatek znajdzie zastosowanie w przypadku spółki zarejestrowanej na Malcie? Osoby prawne typu korporacyjnego są opodatkowane na zasadzie Advanced Corporation Rate1 stawką podatku w wysokości 35%, jednakże akcjonariusze/udziałowcy będący nierezydentami są uprawnieni do zwrotu podatku od dywident w sposób opisany poniżej. Podatek jest obliczany i pobierany od dochodu globalnego w przypadku spółek zarejestrowanych oraz mających siedzibę na Malcie. Spółka, która albo nie jest zarejestrowana albo nie ma siedziby na Malcie, obojętne czy działa poprzez oddział na Malcie czy nie, jest opodatkowana tylko od zysków powstałych na Malcie.

Zwrot podatku

Jakie są możliwości zwrotu podatku? Zwrot nawet do 100% zapłaconego podatku na poziomie korporacjnym może mieć zastosowanie w zależności od spełnienia pewnych warunków. Akcjonariusze, nie będący rezydentami na Malcie, uprawnieni do otrzymania wypłat z dywidendy od spółki zarejestrowanej na Malcie, mogą się ubiegać o zwrot podatku zapłaconego od dywidendy. Zwrot podatku jest bezpośrednio zapewniony z funduszy Rządu Maltańskiego w ciągu maksymalnie 45 dni od wypłaty dywidendy ze źródeł opodatkowanych. Jest on dokonywany bezpośrednio na dowolne konto bankowe wskazane przez akcjonariusza, znajdujące się w dowolnej części świata. Zwrot podatku stosuje się również w przypadku, gdy spółka prowadzi działalność za pośrednictwem zagranicznego oddziału na Malcie. W tym wypadku możliwe są następujące zwroty podatku:

  • zwrot 6/7 podatku – należny ze względu na dochody uzyskane z działalności handlowej, sprawiający, że maksymalna efektywna stawka podatku netto, de facto, wynosi 5%.
  • zwrot 5/7 podatku – należny ze względu na dochód z odsetek kapitałowych (dochody rentierskie) i należności licencyjnych, co sprawia, że maksymalna efektywna stawka podatku netto wynosi 10%.
  • zwrot 2/3 – dostępny w tych przypadkach, gdy firma zyskuje zwroz tytułu podwójnego opodatkowania. Zwrot zależy od rodzaju środka zastosowanego w wypadku podwójnego opodatkowania i ograniczony jest do wysokości podatku zapłaconego na Malcie.
  • zwrot 100% – dotyczy przypadku, w którym zyski pochodzą z udziałów w holdingu.

Cennik

Nasz cennik jest dostępny na Państwa żądanie.

Kontakt

Uprzejmie prosimy się z nami kontaktować pod adresem email: [email protected] albo pod następującym numerem telefonu: +356 2549 6500

_______________________________
1 Advance corporation tax (ACT): polega na tym, że spółki płacą zaliczki na podatek w momencie wypłaty zysków z dywidend dla swoich akcjonariuszy.