Malta Company Incorporation

Ettevõtte asutamine Maltal

Teie küsimused, meie vastused…
GB3 ITA3 RUS3 GER3 ROM3 PO SLK

Miks Malta

Peamised tegurid, mis teevad Malta ideaalseks jurisdiktsiooniks:

  • selge poliitiline tahe muuta finantsteenused suurimaks panustajaks riigi SKP-sse;
  • kaasaegsed õigusaktid on kooskõlastatud Euroopa Liidu direktiividega;
  • omab topeltmaksustamise vältimise lepinguid rohkem kui 50 riigiga, sh. Eestiga;
  • unikaalne maksusüsteem, mis võimaldab märkimisväärseid maksusoodustusi ja –tagastusi;
  • oskusliku ja inglise keelt kõneleva tööjõu kättesaadavus;
  • ettevõtte asutamise minimaalsed kulud.

Ettevõtte registreerimisele kuluv aeg

Kui kaua ettevõtte registreerimine aega võtab? Ettevõtte registreerimine võib aega võtta kuni 24 tundi ning seda eeldusel, et vajaminevad dokumendid on eelnevalt esitatud Ettevõtete Registrile. Capstone pakub profesionaalset nõustamist ja igakülgset abi kiireks ning sujuvaks registreerimisprotsessiks.

Registreerimistasu

Millised on registreerimistasud? Ettevõtte ühekordne registreerimistasu on €245 ning minimaalse aktsiakapitaliga ettevõtte aastamaks €100. Maksed tasutakse Ettevõtete Registrile ning maksete suurused sõltuvad ettevõtte lubatud aktsiakapitali väärtusest. Ettevõte on võimalik inkorporeerida minimaalse aktsiakapitali väärtusega €1,200, millest 20% peab olema sissemakstud.

Ettevõtte tulumaks

Kui suur on ettevõtte tulumaks? Juriidilise isiku tulumaksumäär on 35% ning seda maksustatakse üle kogu maailma teenitud kogutulult. Mitteresident ettevõtted või ettevõtted, mis ei ole registreeritud Maltal, maksustatakse üksnes Maltal teenitud kogutuludelt ning seda sõltumata kas tulu on teenitud ettevõtte Maltal asuva filiaali tegevuse läbi või mitte. Lisaks on mitteresident tulusaaval omanikul õigus dividendidelt makstud maksu tagastusele.

Maksutagastus

Millised maksutagastused on saadaval? Teatud tingimustel on võimalik ettevõtte tasemel maksutagastust saada kuni 100%. Mitteresident osanikud, kellele on makstud dividende Maltal inkorporeeritud ettevõtte poolt, on õigus maksutagastusele dividendide pealt makstud maksudest. Maksutagastused makstakse välja Malta valitsuse poolt maksimaalselt 45 päeva jooksul dividentide jaotamist (mis pärinevad maksustatavatest allikatest) ning makstakse aktsionäri poolt määratud kontole üle kogu maailma. Maksutagastusi saab taodelda ka juhtudel, kus ettevõte tegutseb Maltal asuva filiaali kaudu. Saadaolevad maksutagastused on järgnevad:

  • 6/7 tagasimakse: maksud tagastatakse müügitegevusest teenitud kasumist, mille maksimaalne neto maksuleke on 5%.
  • 5/7 tagasimakse: maksud tagastatakse passiivsete intresside ning kasutustasult teenitud kasumilt, mille maksimaalne neto maksuleke on 10%.
  • 2/3 tagasimakse: saadaval neil juhtudel, kui firma on taodelnud topeltmaksustamise vabastust. Tagasimakse sõltub topeltmaksustamise vabastuse tüübist ning on limiteeritud Maltal makstud maksudega.
  • 100% tagasimakse: kehtib siis, kui kasum tuleneb valdusfirmalt.

Capstone hinnakiri

Teenustasude struktuur on saadaval sooviavalduse korral.

Kontaktid

Email [email protected]
Telefon +356 2549 6500